Предприятие за производство и съхранение на сладолед в западна България

  Доставените хладилни агрегати са произведени с полухерметични бутални компресори. Всеки агрегат е окомплектoван с електрическо табло, защитна покривна конструкция и е напълно окабелен. Хладилните камери са нискотемпературни за съхраниние на сладолед.

Научете повече

Супермаркет в североизточна България

Доставени са хладилни централи с електрически табла, напълно окабелени за средно температурни и минусови хладилни витрини и камери.

Научете повече

Предприятие за производство и съхранение на сладолед в северна България

Доставените хладилни централи са произведени с различни хладилни компресори – полухерметични винтови компресори, полухерметични бутални компресори и полухерметични бутални двустъпални компресори. Всяка централа е окомплектoвана с електрическо табло и е напълно окабелена. Хладилните камери са нискотемпературни за съхранение на сладолед.  

Научете повече

Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци в южна България

В предприятието са доставени хладилни агрегати и централи и са изградени инсталации за замразителен тунел на малини, сортировъчно помещение, както и нискотемпературни камери за съхранение на малини. Хладилните агрегати и централи са окомплектoвана с електрически табла и са напълно окабелени.

Научете повече

Мандра в североизточна България

В предприятието са доставени хладилни агрегати и изградени хладилни инсталации за средно и високотемпературни камери. Хладилните агрегати са окомплектoвана с електрически табла, защитна кутия и са напълно окабелени.

Научете повече

Предприятие за обработване на скариди в източна България

Доставените хладилни агрегати са поръчково изпълнение по специфично изискване на клиента. Два независими агрегата от един и същ модел са произведени върху обща метална конструкция, с обща защитна кутия и общо електрическо табло. Хладилната централа също е окомплектoвана с електрическо табло, защитна кутия и е напълно окабелена. Охлажданите помещения са ниско и среднотемпературни камери, както […]

Научете повече

Месопреработващо предприятие във Франция

В предприятието са доставени хладилни агрегати и изградени хладилни инсталации за ниско и среднотемпературни камери, производствени помещения, тунел за шоково замразяване. Хладилните агрегати са окомплектoвана с електрически табла, защитна кутия и са напълно окабелени.

Научете повече