Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци в южна България

16:40
декември 10, 2015

В предприятието са доставени хладилни агрегати и централи и са изградени инсталации за замразителен тунел на малини, сортировъчно помещение, както и нискотемпературни камери за съхранение на малини.

Хладилните агрегати и централи са окомплектoвана с електрически табла и са напълно окабелени.