Мандра в североизточна България

16:39
декември 10, 2015

В предприятието са доставени хладилни агрегати и изградени хладилни инсталации за средно и високотемпературни камери.

Хладилните агрегати са окомплектoвана с електрически табла, защитна кутия и са напълно окабелени.