Предприятие за обработване на скариди в източна България

16:38
декември 10, 2015

Доставените хладилни агрегати са поръчково изпълнение по специфично изискване на клиента.

Два независими агрегата от един и същ модел са произведени върху обща метална конструкция, с обща защитна кутия и общо електрическо табло.

Хладилната централа също е окомплектoвана с електрическо табло, защитна кутия и е напълно окабелена.

Охлажданите помещения са ниско и среднотемпературни камери, както и производствени помещения.