Месопреработващо предприятие във Франция

16:37
декември 10, 2015

В предприятието са доставени хладилни агрегати и изградени хладилни инсталации за ниско и среднотемпературни камери, производствени помещения, тунел за шоково замразяване.

Хладилните агрегати са окомплектoвана с електрически табла, защитна кутия и са напълно окабелени.