Хладилни централи за работа с амоняк(NH3)

Изискванията и ограниченията, наложени от влезлия в сила Регламент 517 (ЕС) водят до сериозно намаляване на използваните количества и съответно спиране на употребата на хладилните агенти с висок потенциал на глобално затопляне. Това от своя страна налага разработването на алтернативни решения с използването на хладилни агенти с възможна най-нисък потенциал на глобално затопляне. Такива хладилни […]

Научете повече

Специални цени на хладилни агрегати

СТАНИКО предлага на промоционални цени, налични на склад, хладилни агрегати с компресори Bitzer. 1. LH84/2CES-4Y – Стандартен хл. агрегат с монтирана автоматика. Дани на аграгата: – при To=-8◦C и Tок=+35◦C – Qо=8.92kW и обем на камерата V=105-110m3 – при To=-25◦C и Tок=+35◦C – Qо=4.36kW и обем на камерата V=62-65m3 Цена на агрегата: 3200,00лв. без ДДС […]

Научете повече

Водоохлаждащи чилъри и термопомпи

През 2017г. СТАНИКО разработи и внедри в производството си своя първи стандартен ред въздушноохлаждаеми, водоохлаждащи, термопомпени чилъри. Чилърите са предназначени да се използват за климатизиране и отопление на жилищни, административни и офис сгради. Чилърите могат да бъдат произведени за работа само в режим на охлаждане, както и за работа в режим на охлаждане и режим […]

Научете повече