Предприятие за производство и съхранение на сладолед в северна България

16:41
декември 10, 2015

Доставените хладилни централи са произведени с различни хладилни компресори – полухерметични винтови компресори, полухерметични бутални компресори и полухерметични бутални двустъпални компресори.

Всяка централа е окомплектoвана с електрическо табло и е напълно окабелена.

Хладилните камери са нискотемпературни за съхранение на сладолед.