Електрически табла за управление на централни хладилни инсталации

Описание:

Електрическите табла включват защитна и комутационна апаратура, регулатор по налягане, светлинна индикация, ключове за управление.