Специални електрически табла

Описание:

Специални електрически табла могат да бъдат за управление на аварийна сигнализация „Човек в Хладилника“; за управление на нагреватели против замръзване на пода и други.
Електрически табла за управление на аварийна сигнализация „Човек в Хладилника” включват: защитна, комутационна апаратура, непрекъсваем източник на захранване (UPS), светлинна, звукова индикация и сигнализация, бутони за управление.
Електрически табла за управление на нагреватели против замръзване на пода включват: защитна, комутационна апаратура и регулатор по температура.