Електрически табла за управление на компресорно-кондензаторни хладилни агрегати

Описание:

Електрическите табла включват: защитна, комутационна апаратура, светлинна индикация, ключове за управление.