Електрически табла за управление на хладилни витрини и камери

Описание:

Електрическите табла включват: защитна, комутационна апаратура, регулатор по температура или влажност, светлинна индикация, ключове за управление.