Комплексни нестандартни изделия

Комплексните нестандартни изделия са специализирани съоръжения за охлаждане на различни видове флуиди, термопомпи и др. За окомплектоването на готовите изделия се използват пластинчати и кожухотръбни топлообменници.
Всички продкукти Хладилни агрегати Хладилни централи Кондензатори с въздушно охлаждане Топлообменни апарати по задание на клиента Водоохлаждащи чилъри и термопомпи Хладилни централи за работа с амоняк Електрически табла Комплексни нестандартни изделия

Чилър за охлаждане на дейонизирана вода, комплектован с хладилен и воден кръг.

Вижте още

Чилър, специализиран, за охлаждане на вода за технологични нужди.

Вижте още