Предприятие за производство и съхранение на сладолед в западна България

17:28
януари 12, 2017

 

Доставените хладилни агрегати са произведени с полухерметични бутални компресори.

Всеки агрегат е окомплектoван с електрическо табло, защитна покривна конструкция и е напълно окабелен.

Хладилните камери са нискотемпературни за съхраниние на сладолед.