Чилъри за охлаждане и Термопомпи

Описание:

Чилърите са произведени за работа само в режим на охлаждане.
Стандартният ред изделия са разработени със студова мощност от 20 kW до 145 kW.
Термопомпите са произведени за работа в режим на охлаждане, както и в режим отопление.
Стандартният ред изделия са разработени със студова мощност от 20 kW до 145 kW и топлинна мощност от 27 kW до 165 kW.
Производствените мощности на СТАНИКО, позволяват производството на чилъри и термопомпи с по-малки или по-големи мощности от стандартните.

Стандартното оборудване включва: спирални, херметични компресори Bitzer, въздушни кондензатори с аксиални или EC вентилатори, запоени пластинчати топлообменници, управляваща и защитна автоматика, табло за управление, виброгасителни тампони.

Допълнителното оборудване включва: високонапорна, циркулационна помпа, буферен съд, манометри ВН и НН, изнесен дисплей за управление.

Изпратете запитване