Водоохлаждащи чилъри и термопомпи

Чилърите са предназначени да се използват за климатизиране и отопление на жилищни, административни и офис сгради. Чилърите могат да бъдат произведени за работа само в режим на охлаждане, както и за работа в режим на охлаждане и режим на отопление (термопомпи). Стандартният ред изделия са разработени с: Студова мощност от 20 kW до 145 kW Топлинна мощност от 27 kW до 165 kW Производствените мощности на СТАНИКО, позволяват производството на чилъри/термопомпи с по-малки или по-големи мощности от стандартните.
Всички продкукти Хладилни агрегати Хладилни централи Кондензатори с въздушно охлаждане Водоохлаждащи чилъри и термопомпи Хладилни централи за работа с амоняк Електрически табла Комплексни нестандартни изделия

Предлагат се в два варианта: Вариант 1: Чилъри, стандартно изпълнение Вариант 2: Чилъри, комплектовани с допълнително оборудване

Вижте още