Хладилни централи за работа с амоняк(NH3)

12:15
юли 17, 2019

Изискванията и ограниченията, наложени от влезлия в сила Регламент 517 (ЕС) водят до сериозно намаляване на използваните количества и съответно спиране на употребата на хладилните агенти с висок потенциал на глобално затопляне.
Това от своя страна налага разработването на алтернативни решения с използването на хладилни агенти с възможна най-нисък потенциал на глобално затопляне.
Такива хладилни агенти са естествените хладилни агенти, към които принадлежи амонякът.
Той притежава неоспорими качества за използването му в индустриални хладилни инсталации, изискващи голяма студопроизводителност.
За да отговори на възникналите предизвикателства, 2019г., СТАНИКО разработи и започна производството на хладилни централи за работа с амоняк(NH3).
Изделията са разработени на база открити, винтови компресори Bitzer.
Изработват се по конкретно задание на клиента за различни температурни режими и студови мощности.

Стандартното оборудване включва:
– Открити, винтови компресори Bitzer
– Ел. двигател
– Маслоотделител
– Управляваща и защитна автоматика
– Ел. табло за управление и защита на съоръженията

Възможности за допълнително оборудване:
– Маслоохладител
– Економайзер
– Кондензатор