Специални цени на хладилни агрегати

11:49
август 27, 2018

СТАНИКО предлага на промоционални цени, налични на склад, хладилни агрегати с компресори Bitzer.

1. LH84/2CES-4Y – Стандартен хл. агрегат с монтирана автоматика.
Дани на аграгата:
– при To=-8◦C и Tок=+35◦C – Qо=8.92kW и обем на камерата V=105-110m3
– при To=-25◦C и Tок=+35◦C – Qо=4.36kW и обем на камерата V=62-65m3
Цена на агрегата:
3200,00лв. без ДДС
Цена на ел. табло:
494,00лв. без ДДС

2. LH84/4CC-6.2Y – Стандартен хл. агрегат с монтирана автоматика.
Дани на аграгата:
– при To=-25◦C и Tок=+35◦C – Qо=7.25kW и обем на камерата V=145-150m3
Цена на агрегата:
4373,00лв. без ДДС
Цена на ел. табло:
497,00лв. без ДДС

3. LH84/4EC-6.2Y – Стандартен хл. агрегат с монтирана автоматика и защитна покривна конструкция.
Дани на аграгата:
– при To=-8◦C и Tок=+35◦C – Qо=10.85kW и обем на камерата V=135-140m3
– при To=-25◦C и Tок=+35◦C – Qо=5.33kW и обем на камерата V=86-90m3
Цена на агрегата:
4040,00лв. без ДДС

Забележки:
Посочените цени са след направени търговски отстъпки.
Хладилните агрегати са налични в склада на фирмата.
Посочените данни за студопроизводителността са при използване на хладилен агент Фреон 404А.
Агрегатите могат да работят и с R-449A, при което ще имат приблизително същата студопроизводителност.
Обемите на камерите, които могат да се захранят с предлаганите агрегати, са изчислени при условие, че същите ще бъдат използвани за съхранение съответно на охладени или замразени продукти. Предвиден е резерв на студопроизводителността в размер на 10%.