Водоохлаждащи чилъри и термопомпи

16:29
декември 21, 2017

През 2017г. СТАНИКО разработи и внедри в производството си своя първи стандартен ред въздушноохлаждаеми, водоохлаждащи, термопомпени чилъри.
Чилърите са предназначени да се използват за климатизиране и отопление на жилищни, административни и офис сгради.
Чилърите могат да бъдат произведени за работа само в режим на охлаждане, както и за работа в режим на охлаждане и режим на отопление (термопомпи).

Стандартният ред изделия са разработени с:
Студова мощност от 20 kW до 145 kW
Топлинна мощност от 27 kW до 165 kW
Производствените мощности на СТАНИКО, позволяват производството на чилъри/термопомпи с по-малки или по-големи мощности от стандартните.

Стандартното оборудване включва:
– Спирални, херметични компресори Bitzer
– Въздушни кондензатори с аксиални или EC вентилатори
– Запоени пластинчати топлообменници
– Управляваща и защитна автоматика
– Табло за управление
– Виброгасителни тампони

Възможности за допълнително оборудване:
– Високонапорна, циркулационна помпа
– Буферен съд
– Манометри ВН и НН
– Изнесен дисплей за управление