20130424_120251_

Предприятие за производство и съхранение на сладолед в западна България

  Доставените хладилни агрегати са произведени с полухерметични бутални компресори. Всеки агрегат е окомплектoван с електрическо табло, защитна покривна конструкция и е напълно окабелен. Хладилните камери са нискотемпературни за съхраниние на сладолед.

Научете повече
Supermarket

Супермаркет в североизточна България

Доставени са хладилни централи с електрически табла, напълно окабелени за средно температурни и минусови хладилни витрини и камери.

Научете повече
Ice Cream

Предприятие за производство и съхранение на сладолед в северна България

Доставените хладилни централи са произведени с различни хладилни компресори – полухерметични винтови компресори, полухерметични бутални компресори и полухерметични бутални двустъпални компресори. Всяка централа е окомплектoвана с електрическо табло и е напълно окабелена. Хладилните камери са нискотемпературни за съхраниние на сладолед.

Научете повече
Fruit-Vegetable-Storing

Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци в южна България

В предприятието са доставени хладилни агрегати и централи и са изградени инсталации за замразителен тунел на малини, сортировъчно помещение, както и нискотемпературни камери за съхранение на малини. Хладилните агрегати и централи са окомплектoвана с електрически табла и са напълно окабелени.

Научете повече
????????????????????????????????????

Мандра в североизточна България

В предприятието са доставени хладилни агрегати и изградени хладилни инсталации за средно и високотемпературни камери. Хладилните агрегати са окомплектoвана с електрически табла, защитна кутия и са напълно окабелени.

Научете повече
Shrims

Предприятие за обработване на скариди в източна България

Доставените хладилни агрегати са поръчково изпълнение по специфично изискване на клиента. Два независими агрегата от един и същ модел са произведени върху обща метална конструкция, с обща защитна кутия и общо електрическо табло. Хладилната централа също е окомплектoвана с електрическо табло, защитна кутия и е напълно окабелена. Охлажданите помещения са ниско и среднотемпературни камери, както […]

Научете повече
Workers handle meat at the Doly-Com abattoir, one of the two units checked by Romanian authorities in the horse meat scandal, in the village of Roma, northern Romania, Tuesday, Feb. 12, 2013. On Monday, Romanian officials scrambled to defend two plants implicated in the scandal, saying the meat was properly declared and any fraud was committed elsewhere. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Месопреработващо предприятие във Франция

В предприятието са доставени хладилни агрегати и изградени хладилни инсталации за ниско и среднотемпературни камери, производствени помещения, тунел за шоково замразяване. Хладилните агрегати са окомплектoвана с електрически табла, защитна кутия и са напълно окабелени.

Научете повече